برچسب: شیخ حیدر

شیخ حیدر قدیم

من، مقبره شیخ حیدر و درخت تبریزی

صورتجلسه ای با حضور من، مقبره شیخ حیدر و درخت تبریزی در مورخ 03–03–1394 در دادگاه تجدیدنظر اردبیل پرونده داشتم. در راهرو دادگستری باجه کتاب...

در ارتباط باش

1,152طرفدارانمی پسندم
1,518دنبال کننده ها دنبال کردن
652دنبال کننده ها دنبال کردن